Välkommen!

Misterhults skärgård är känd för sin skönhet. Vi vill bidra med tidens teknik, snabbt internet via fiber. På det sättet får användarna det bästa av två världar. Ambitionen är att börja med Klintemåla, Vinö och Lekaremåla men vi tror inte att underlaget kommer räcka utan vi måste bli fler som hjälper till och nå en så stor massa av användare att vi kan attrahera en operatör för nätägande och drift. Men nu har vi satt bollen i rullning.

Den första etappen handlar om att ta reda på hur många fastighetsägare som är villiga att ansluta sin fastighet. Vi vet inget om vad det kommer kosta men erfarenheter från andra delar av landet pekar på nivåer kring 20-30 tkr för glest befolkade områden. Troligen kommer vi även lägga till flera byar och tätorter. Vi får ta kontakt med de andra områdena runt ikring.

Den andra etappen handlar om att göra en projektering och en kostnadsuppskattning.Troligen kommer föreningen att kunna få olika bidrag, från kommun och länsstyrelse. Kanske kan det finnas andra finanisiärer. Det måste vi analysera och säkra.

Lyckas vi med dessa två etapper så blir fortsättnigen att söka bidrag och säkra finansieringen. Därefter projektering och byggnation.

Vi räknar med att detta kommer ta flera år. Startdatumen är 2015-08-31.